[Podcast] - Mưa trên tháng ngày

NGUYỄN THỊ THANH THẢO |

(QNO) - Ngoài trời, mưa đan kín, thành phố lặng mình hứng chịu đợt mưa xối xả bất thường khi năm nay, mùa đã qua tiết lập đông từ lâu lắm. Tôi bần thần nhìn qua khung cửa kính, như lần đầu run rẩy nhận ra một cơn mưa tâm tưởng đang tưới tắm tâm hồn mình. Cơn mưa ấy, không biết bắt đầu tự bao giờ, đang tuôn chảy trong lòng tôi, đang tuôn chảy vào khoảng trời kỳ niệm.