[Podcast] - Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

PGS. TS. BÙI ĐÌNH PHONG |

(QNO) - Trong suốt cuộc đời của mình, Bác Hồ đã từng đón Xuân trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ gian nan, đau khổ đến vinh quang, hạnh phúc. Tuy nhiên, mùa xuân Quý Hợi 1923 là mùa xuân đặc biệt, bởi đây không chỉ là mùa xuân cuối cùng Bác “ăn Tết” trên đất Pháp, mà còn là mùa xuân đánh dấu sự khởi đầu mới cho cách mạng Việt Nam. Và năm nay - 2023, đánh dấu 100 năm cột mốc ấy.