[Podcast] - Hồ Nghinh, người luôn đổi mới

HỒ DUY LỆ |

(QNO) - Đồng chí Hồ Nghinh sinh ngày 15/2/1913, một người con ưu tú của quê hương Quảng Nam, một người cộng sản kiên trung, một con người của sự đổi mới. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ở vị trí công tác nào, ở bất cứ đâu, nhất là những nơi khó khăn, ác liệt và phức tạp, đồng chí Hồ Nghinh cũng bám sát cuộc sống, lấy thực tiễn cuộc sống làm cơ sở cho tư duy sáng tạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của mình.

TAGS

Sổ tay công tác của cố Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nghinh

VÕ HÀ |

(QNO) - Kể từ ngày giải phóng miền Nam, sau thời gian 7 năm làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam - Đà Nẵng (1975-1982), tháng 3/1982, trước khi ra Hà Nội nhận công tác ở Trung ương đảm nhận chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Hồ Nghinh đã giao cho Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng các cuốn sổ tay công tác của mình [trong thời kỳ chiến tranh có 5 cuốn, trong thời kỳ hòa bình có 22 cuốn).