[Podcast] - Nhớ tết thời bao cấp

TRẦN NGỌC SƠN |

(QNO) - “Không ít người nhớ về thời bao cấp – khoảng thập niên bảy mươi tám mươi thế kỷ trước với nhiều ký ức vui buồn. Tôi không nhớ nhiều lắm những chuyện buồn nhưng lại không quên một số giây phút cực vui thời ấy mà mỗi khi nhớ lại thì thường hay cười một mình”.