[Podcast] - Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị tỉnh

Quảng Nam MEDIA |

(QNO) - Thực hiện quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Quy định số 953 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị tỉnh

TAGS

Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị tỉnh

P.V |

(QNO) - Thực hiện quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quy định số 953 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị tỉnh.