[Podcast] - Vì nhà mình nghèo

THẢO NGUYÊN |

(QNO) - Tôi sợ không khí Tết đến gần là lúc tiếng đập cửa lại dồn dập, liên hồi và thường xuyên hơn. Tết trong tôi là những nỗi sợ vô hình.