[Podcast] - Xóa tan nỗi hoang mang về bệnh whitmore

HOÀNG ĐẠO – THÚY HIỀN |

(QNO) - Nhiều người khi đọc thông tin về bệnh whitmore còn được gọi là vi khuẩn “ăn thịt người” đã trở nên lo lắng. Thiếu thông tin nên họ không biết bảo vệ mình và người thân ra sao. Hãy cùng lắng nghe podcast để trang bị thêm kiến thức, cách phòng chống bệnh một cách hiệu quả.