Công an tỉnh Quảng Nam thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

P.V |

1. Tên, địa chỉ cơ quan có tài sản thẩm định giá: Công an tỉnh Quảng Nam, Số 19 - Trần Hưng Đạo - TP Tam Kỳ.

2. Tên tài sản, chất lượng tài sản thẩm định giá: Tài sản là xe ôtô, mô tô, phương tiện thủy và các tài sản khác đã qua sử dụng.

3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản: Các tổ chức thẩm định giá tài sản có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá tài sản:

- Thời gian: Từ ngày 20/12/2022 đến hết ngày 22/12/2022 (giờ hành chính).

- Địa điểm: Đội QLTS&TC - Phòng Hậu cần - Công an tỉnh Quảng Nam, số 19, Trần Hưng Đạo - TP Tam Kỳ.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Trần Quốc Hùng – SĐT: 0935.396.118

Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ năng lực: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập..., bảng mô tả uy tín, kinh nghiệm, thời gian hoạt động, các hợp đồng đã thực hiện có quy mô tương tự...

- Bản cam kết về tiến độ, cơ sở vật chất;

- Thù lao dịch vụ, chi phí thẩm định giá phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản theo công bố của Bộ Tài chính;

- Các cam kết khác (nếu có).