THÔNG BÁO THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

P.V |

Tên Văn phòng: Văn phòng đại diện Beyond The Grid Pty Ltd tại TP. Đà Đẵng.

Mã số thuế: 0402192982.

Địa chỉ: 158/34 Ông Ích Đường, phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

SĐT: 0943908987.

Trưởng VP đại diện: Hồ Thị Ngọc Mỹ

Ngày được cấp phép: 05/05/2023.