Quảng Nam đề nghị giao bổ sung 872 biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024

CHÂU NỮ 14/08/2023 07:21

UBND tỉnh vừa gửi công văn đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ GD-ĐT, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Bộ Chính trị giao bổ sung cho Quảng Nam 872 biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng nhu cầu biên chế viên chức năm học 2023 - 2024 là 24.578 biên chế, thiếu 872 biên chế sự nghiệp giáo dục (cấp mầm non thiếu 276 biên chế, cấp tiểu học là 95 biên chế, cấp THCS là 301 biên chế, cấp THPT thiếu 200 biên chế).

Kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024 đối với cấp học mầm non là 5.595 người (viên chức quản lý 605 người; giáo viên 4.538 người; nhân viên 452 người).

Đối với cấp học tiểu học, tổng số người làm việc là 8.766 người (viên chức quản lý 545 người; giáo viên 7.289 người; tổng phụ trách đội 224 người; nhân viên thư viện, thiết bị, công nghệ thông tin 247 người; nhân viên kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ 461 người).

Đối với cấp THCS, tổng số người làm việc là 6.801 người; trong đó viên chức quản lý 482 người; giáo viên 5.212 người; tổng phụ trách đội 216 người; nhân viên thư viện, thiết bị, công nghệ thông tin 409 người; nhân viên kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ 482 người.

Đối với cấp THPT, số lượng người làm việc là 3.416 người; trong đó viên chức quản lý 162 người; giáo viên 2.920 người; nhân viên thư viện, thiết bị, thí nghiệm, công nghệ thông tin 152 người; nhân viên kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ 170 người; nhân viên giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 12 người.

Trên cơ sở tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ được cấp có thẩm quyền giao cho Quảng Nam năm 2023 là 29.892 người.

HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 là 23.564 biên chế (trong đó Sở GD-ĐT 3.200 biên chế; UBND cấp huyện 20.364 biên chế); biên chế sự nghiệp GD-ĐT được Bộ Chính trị giao bổ sung năm học 2022 - 2023 là 142 biên chế; biên chế UBND tỉnh giao cho các đơn vị sự nghiệp GD-ĐT năm học 2022 - 2023 là 23.706 biên chế.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam đề nghị giao bổ sung 872 biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO