Quảng Nam đề nghị kéo dài thời gian thực hiện tiểu dự án cấp điện nông thôn

TÙNG CHI 18/11/2023 14:31

(QNO) - Ngày 17/11, UBND tỉnh có công văn gửi Bộ KH&ĐT về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện, kéo dài thời gian bố trí và giải ngân vốn vốn ODA do EU tài trợ đến hết năm 2025 đối với Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2020.

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 716 ngày 10/3/2014 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định 1256 ngày 26/4/2019.

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thành 3 tiểu dự án: Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2014 - 2018 (tiểu dự án 1); Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2019 - 2020 (tiểu dự án 2); Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2020 sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ (tiểu dự án 3).

Tổng mức đầu tư 3 tiểu dự án 613 tỷ đồng; trong đó 85% tổng mức đầu tư từ ngân sách trung ương (401,2 tỷ đồng) và vốn ODA (ngân sách trung ương cấp phát) do EU tài trợ (120 tỷ đồng), 15% tổng mức đầu tư từ ngân sách địa phương (91,8 tỷ đồng).

Tiểu dự án 1 đã hoàn thành đóng điện đưa vào sử dụng từ năm 2016 - 2017 với giá trị quyết toán hơn 115 tỷ đồng.

Tiểu dự án 2 đã hoàn thành thiết kế, tổ chức đấu thầu và triển khai thi công 2 gói thầu; đối với 5 gói thầu xây lắp đợt 2, đã hoàn thành thiết kế, tổ chức đấu thầu và triển khai thi công trong quý II/2022; đối với 2 gói thầu thiết kế triển khai đợt 3 (năm 2023), đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến hoàn thành lập và phê duyệt trong năm 2023, tổ chức đấu thầu thi công và triển khai thi công trong quý I - II/2024.

Kế hoạch vốn đã bố trí cho tiểu dự án 3 hơn 73 tỷ đồng, so với giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành hơn 91 tỷ đồng, thì nợ khối lượng hoàn thành gần 20 tỷ đồng. Như vậy, nếu tiểu dự án 3 không được kéo dài thời gian bố trí và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương thì dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản, không đúng với quy định của Luật Đầu tư công.

Để có cơ sở tiếp tục thực hiện đầu tư các hạng mục còn lại hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, UBND tỉnh đề nghị Bộ KH-ĐT tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện, kéo dài thời gian bố trí và giải ngân vốn vốn ODA do EU tài trợ đến hết năm 2025 đối với Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam đề nghị kéo dài thời gian thực hiện tiểu dự án cấp điện nông thôn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO