[Videographic] - Đã đóng đủ 20 năm BHXH thì có nên đóng tiếp hay không?

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Nếu đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội (BHXH) và quyết định đóng tiếp đến khi nghỉ hưu, người lao động sẽ được hưởng các quyền lợi dưới đây.

TAGS