260 dân quân tự vệ hoàn thành khóa huấn luyện năm 2020

H.CHÂU - A.ĐÔNG |

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Ninh vừa hoàn thành khóa huấn luyện (từ ngày 26.5 - 14.6) cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2020.

Phú Ninh hoàn thành khóa huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2020. Ảnh: HẢI CHÂU
Phú Ninh hoàn thành khóa huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2020. Ảnh: HẢI CHÂU

Tham gia khóa huấn luyện, 260 cán bộ, chiến sĩ dân quân tại chỗ và dân quân cơ động của 11 xã, thị trấn trong huyện được huấn luyện 2 nội dung chính trị và quân sự. Qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ dân quân tại chỗ và dân quân cơ động hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, thành thạo các loại vũ khí được trang bị; hiệp đồng chặt chẽ kỹ thuật, chiến thuật quân sự khi có chiến sự xảy ra và đủ khả năng hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

TAGS