Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc tôn giáo

TUẤN ANH - THÙY TRANG |

Sáng 2.12, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 32 vị chức sắc các tôn giáo trên địa bàn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong 2 ngày, lớp bồi dưỡng được truyền đạt các nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia. Các vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với nước ra. Nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục QP-AN...

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, các tôn giáo đã tích cực tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, trước sự chống phá của các thế lực thù địch, việc học tập, bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân để giữ vững tư tưởng, niềm tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chức sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng Quảng Nam ngày càng phát triển.