Công an Quảng Nam sẽ thí điểm mô hình công an phường kiểu mẫu

XUÂN MAI |

(QNO) - Sáng 10/3, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị về triển khai xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” giai đoạn 2023 - 2030.

Năm 2023, Công an tỉnh Quảng Nam được Bộ Công an giao chỉ tiêu xây dựng thí điểm 1 đơn vị công an phường kiểu mẫu. Công an tỉnh đã rà soát, khảo sát và thống nhất giới thiệu 3 đơn vị công an phường (thuộc Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn) đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết để Bộ Công an chọn 1 đơn vị xây dựng thí điểm.

Để xây dựng thành công “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, Công an tỉnh sẽ phối hợp cấp ủy, chính quyền tại địa phương xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện dựa trên cơ sở 22 tiêu chí xây dựng mô hình do Bộ Công an ban hành.

Trong đó, tập trung công tác bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ tại địa bàn cơ sở, đảm bảo về quân số, lực lượng phù hợp với tình hình an ninh trật tự tại địa phương; đồng thời xây dựng, bố trí cơ sở vật chất, phương tiện, công cụ hỗ trợ nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu thực tiễn công tác.

Giai đoạn 2023 - 2030, Quảng Nam đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng 25/25 đơn vị công an các phường thuộc Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn đạt tiêu chí “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

TAGS