Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Nam tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng

T.CÔNG - M.TUẤN |

(QNO) - Ngày 19 và 20/12, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho hơn 200 đồng chí là lãnh đạo cấp ủy, cán bộ làm công tác đảng của đảng bộ, chi bộ công an các đơn vị, địa phương.

Báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề về công tác văn phòng cấp ủy, công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đây là những nội dung quan trọng mang tính cốt lõi nhằm nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; đồng thời giúp đội ngũ cấp ủy, cán bộ làm công tác đảng có thêm kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác tại chi bộ, đảng bộ.

TAGS