Điện Bàn: Triển khai các giải pháp bảo đảm thực hiện Luật Cư trú 2020

PHAN THANH HỒNG |

(QNO) - Công an thị xã Điện Bàn vừa phát động đợt cao điểm 90 ngày đêm triển khai các giải pháp bảo đảm thực hiện Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau 31/12/2022.

Ký cam kết thực hiện đợt thi đua.
Các đơn vị ký cam kết thực hiện đợt thi đua. Ảnh: P.T.H

Công an thị xã Điện Bàn yêu cầu công an các xã phường tăng cường tham mưu UBND cùng cấp thường xuyên tổ chức tuyên truyền về tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chíp và tính ưu việt của tài khoản định danh điện tử để công dân đăng ký và kích hoạt tài khoản theo hướng dẫn của cơ quan công an.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về việc cấp định danh điện tử, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, lịch cấp căn cước công dân trên địa bàn thị xã. Tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, tài khoản VNeID, thiết bị đọc mã QRcode, đọc chíp trên thẻ căn cước công dân nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giao dịch dân sự.

Tập trung nguồn lực, có giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu” vừa phục vụ công tác cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, vừa rà soát tình trạng sót lọt thông tin công dân, vừa đảm bảo công tác quản lý cư trú, nhất là đăng ký tạm trú, vừa phục vụ hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân do Bộ Công an giao hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

TAGS