Giai đoạn 2013 - 2020, Thăng Bình quy tập 100 hài cốt liệt sĩ

VĂN TOÀN |

(QNO) - UBND huyện Thăng Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết Quyết định số 1237 ngày 27.7.2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Quyết định số 150 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Giai đoạn 2013 – 2020, huyện Thăng Bình đã quy tập 100 hài cốt liệt sỹ vào nghĩa trang liệt sĩ các địa phương.
Giai đoạn 2013 - 2020, Thăng Bình quy tập 100 hài cốt liệt sĩ vào các nghĩa trang. Ảnh: V.T

Giai đoạn 2013 - 2020, toàn huyện Thăng Bình đã quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ vào các nghĩa trang; xác minh trả lời hơn 70 thông tin tìm mộ liệt sĩ; xây dựng, cải tạo, nâng cấp nhiều công trình nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, đặc biệt là huy động nguồn lực xã hội hóa hoàn thành xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện. Thăng Bình đã hoàn thành kết luận địa bàn ở 106 thôn, khu phố, 22 xã, thị trấn và toàn huyện; tiến hành lập 114 tờ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

TAGS