Hội An huấn luyện cho hơn 300 dân quân

LÊ HIỀN |

Sáng 7.5, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Hội An khai mạc 2 lớp huấn luyện dân quân năm thứ nhất, tập trung tại xã Cẩm Thanh và phường Sơn Phong. Có hơn 300 dân quân năm nhất của 13 xã, phường trong thành phố tham gia học tập, huấn luyện.

Đợt này, dân quân được học tập nhiều nội dung chính trị như Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; giữ vững biên giới Quốc gia nước CHXHCN Việt Nam; quan điểm về chính sách dân tộc, tôn giáo; diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch...

Đặc biệt, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố còn tổ chức giáo dục, kết hợp huấn luyện thao trường các kỹ thuật, chiến thuật quan trọng như cách ngụy trang công sự, tính năng chiến đấu, tác dụng của các bộ phận của súng đạn...

TAGS