Kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Nam

P.V |

(QNO) - Ngày 22/5, UBND tỉnh có Quyết định 1014 kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh).

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban trực; ngoài ra còn có 5 phó trưởng ban và các thành viên là lãnh đạo các sở, ban ngành, hội, đoàn thể và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Công an tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, giúp việc trong công tác phòng chống AIDS. Sở LĐ-TB&XH là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, giúp việc về công tác phòng chống mại dâm, tổ chức cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy sau cai.

TAGS