Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước.

Dự án sẽ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng quy mô khoảng 32,26ha với tổng mức đầu tư 24 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Qua đó mở rộng trường bắn, thao trường nhằm đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập cho các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, giảm thiểu ảnh hưởng đến cây trồng và đời sống của nhân dân trong khu vực.

TAGS