Năm 2023, Duy Xuyên tuyển quân 273 chỉ tiêu

HOÀNG THƠ |

Huyện Duy Xuyên đang tập trung thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2023 với chỉ tiêu được giao 273 thanh niên (nghĩa vụ công an 28 thanh niên). Trong đó, thị trấn Nam Phước có chỉ tiêu giao quân nhiều nhất với 39 thanh niên.

Thanh niên Duy Xuyên hăng hái lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự.
Thanh niên Duy Xuyên hăng hái lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Duy Xuyên đã ra Lệnh gọi đến từng thanh niên, phân bổ số lượng giao quân cụ thể cho các đơn vị nhận quân và thông báo thời gian giao nhận quân chính thức cho các xã, thị trấn. Trên cơ sở đó, các địa phương tiến hành công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện dân chủ, công khai.

TAGS