Nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang thành cửa khẩu quốc tế

HỒNG ANH |

(QNO) - Ngày 22.12.2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 183/NQ-CP quyết nghị nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang thành cửa khẩu quốc tế.

Cửa khẩu Nam Nam.Ảnh: B.P
Cửa khẩu Nam Giang. Ảnh: B.P

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn tất các công việc cần thiết theo quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền để phối hợp với phía Lào tổ chức lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu Nam Giang (Quảng Nam) - Đắc Tà Oọc (tỉnh Sê Kông, Lào) vào thời gian thích hợp.

TAGS