Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2023

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 với yêu cầu bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 tại huyện Thăng Bình. Ảnh: G.B
Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 tại huyện Thăng Bình. Ảnh: G.B

Theo kế hoạch, từ tháng 4 đến tháng 6.2022, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh; các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh sẽ tổ chức đăng ký NVQS năm 2022 và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS năm 2023; kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp, triển khai thực hiện công tác phúc tra, đăng ký, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; công dân có trình độ cao đẳng, đại học đến hết 27 tuổi để làm cơ sở xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển quân.

Tháng 8, 9 và 10.2022 tổ chức điều tra, nắm thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 lần lượt ở cấp thôn, xã, huyện và kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe NVQS năm 2023.

Tháng 11 và 12.2022 giao chỉ tiêu tuyển quân, tổ chức khám sức khỏe NVQS, thực hiện “tròn khâu trong tuyển quân”, hoàn chỉnh hồ sơ NVQS năm 2023. Tháng 1.2023, hiệp đồng giao nhận quân, chốt quân số, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. Dự kiến tổ chức lễ, nhận quân từ ngày 10 - 25.2.2023. Tháng 12.2023 tổng kết công tác tuyển quân.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ phải thực hiện đúng, đủ quy trình tuyển quân; bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, không để xảy ra đơn thư, khiếu nại, tố cáo vượt cấp; có các phương án phòng chống dịch bệnh, thiên tai, địch họa (nếu có), nhất là dịch Covid-19, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao.

TAGS