Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" 2015 - 2020: Lan tỏa và tiếp nối

THÀNH CÔNG |

Sôi nổi, liên tục, đều khắp và đa dạng, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một thông điệp gần gũi, quen thuộc trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn thừa ủy nhiệm trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 của Chính phủ cho đại diện Phòng Tham mưu Công an tỉnh. Ảnh: T.C
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn thừa ủy nhiệm trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 của Chính phủ cho đại diện Phòng Tham mưu Công an tỉnh. Ảnh: T.C

Sự đổi mới trên cơ sở tiếp thu, trau dồi và điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tình hình giúp phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” ngày càng tạo được sức lan tỏa trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Tiêu chí thi đua được công an các đơn vị, địa phương cụ thể hóa thành khẩu hiệu hành động thiết thực, bám sát nhiệm vụ công tác hàng năm, từ đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cho từng thời điểm, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân.

Năm năm qua, Công an tỉnh liên tục được Bộ Công an tặng Cờ thi đua, 2 lần được UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua; 1 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng 3, 4 tập thể, 1 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 1 tập thể, 57 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 2 cá nhân; Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 209 tập thể, 407 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” từ năm 2015 - 2020 có 25 lượt đơn vị, địa phương được Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ thi đua; 5 cá nhân được Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”...

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ, thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác dân vận trong Công an nhân dân. Công tác xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào này có hiệu quả thiết thực, mang tính xã hội hóa cao, phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm. Đây là cơ sở để xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Nhờ những nỗ lực, đến cuối năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 92 loại với 1.277 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT, trong đó nhiều mô hình phát huy hiệu quả và trở thành điểm sáng ở cơ sở như phong trào “2 giữ về ANTT” và mô hình “Tiếng loa an ninh”. Việc bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến có nhiều chuyển biến, được xem là một trong những giải pháp quan trọng để công tác thi đua, khen thưởng sát với thực tế, thực sự đi vào cuộc sống, công tác của cán bộ chiến sĩ.

“Công an các đơn vị, địa phương cũng đã có nhiều biện pháp phong phú, tạo động lực cho các cá nhân, tập thể thi đua. Việc chọn, biểu dương, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến được thực hiện thường xuyên gắn với phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng công an và toàn xã hội” - Thượng tá Nguyễn Thành Long nói thêm.

Những khởi sắc sau 5 năm tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” đã được khẳng định bằng nhiều dấu ấn quan trọng trên các mặt công tác. Theo đánh giá, toàn lực lượng đã chủ động nắm tình hình, đề cao vai trò tham mưu của cấp ủy, chính quyền các cấp, kịp thời phát hiện, có kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động. Song song với đó, công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp được thực hiện đồng bộ, giúp giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, tôn giáo...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, trong những năm qua, tình hình tội phạm đã được kiềm chế. Phương châm “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” trong bộ máy Công an tỉnh được liên tục phát huy. Trong đó, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trở thành động lực gắn kết và cổ vũ cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, làm nên những chiến công trong giai đoạn đang có nhiều khó khăn, thách thức mới. Kinh nghiệm, bài học của 5 năm qua sẽ là cơ sở quan trọng để vạch ra nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian sắp đến, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình công tác, giữ vững sự bình yên cho nhân dân.

TAGS