Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam ký kết giao ước thi đua

XUÂN MAI |

(QNO) - Ngày 19/10, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình” giai đoạn 2022 - 2026.

Đại diện các Tổ chức cơ sở Hội phụ nữ trong Công an tỉnh ký kết thực hiện phong trào thi đua
Đại diện các cơ sở hội ký kết thực hiện phong trào thi đua. Ảnh: XUÂN MAI

Phong trào thi đua tập trung vào các nội dung cơ bản: phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam có bản lĩnh vững vàng; nhân văn vì nhân dân phục vụ; kỷ cương, kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã thành lập 3 cụm thi đua gồm: Cụm thi đua khối đơn vị trực thuộc, Cụm thi đua khối đồng bằng và Cụm thi đua khối miền núi.

Việc ký kết giao ước thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phụ nữ Công an tỉnh, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, sự tận tâm, trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt qua thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

TAGS