Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với đội trưởng, đội phó dân phòng

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 14/10/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 25 quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với đội trưởng, đội phó đội dân phòng; trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn Quảng Nam.

Theo đó, đội trưởng đội dân phòng được hưởng 20% lương tối thiểu vùng/người/tháng; đội phó đội dân phòng hưởng 15% lương tối thiểu vùng/người/tháng.

Trường hợp đội trưởng, đội phó đội dân phòng đảm nhận chức danh khác có quy định được hưởng phụ cấp, bồi dưỡng, hỗ trợ bằng hoặc cao hơn mức hỗ trợ quy định thì được hưởng 100% mức phụ cấp, bồi dưỡng, hỗ trợ của chức danh đó và 50% mức hỗ trợ quy định.

Trường hợp đội trưởng, đội phó đội dân phòng đảm nhận nhiệm vụ khác có quy định được hưởng phụ cấp, bồi dưỡng, hỗ trợ thấp hơn mức hỗ trợ quy định thì được hưởng 100% mức hỗ trợ và 50% mức phụ cấp, bồi dưỡng, hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm.

TAGS