Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn xã hội

T.C |

Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa tổ chức giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5.9.2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Các lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển giao ban thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ. Ảnh: T.C
Các lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển giao ban thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ. Ảnh: T.C

Theo đánh giá, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 03, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm.

Đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, nhất là phối hợp tổ chức điều hành diễn tập khu vực phòng thủ cho các địa phương. Mục tiêu trong thời gian tới là tiếp tục tăng cường phối hợp trong các mặt nhiệm vụ, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp và không theo quy định.

TAGS