Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3914/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25.5.2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kế hoạch nêu rõ, thời gian qua tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn định. Tuy nhiên tại một số thời điểm, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp. Trong đó, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương, gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống nhân dân.

Vì vậy, kế hoạch yêu cầu tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”, “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; các chương trình, chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và phòng ngừa, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong sở hữu tài sản.

Tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch trong nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự án bất động sản, quy hoạch xây dựng... Tuyên truyền, thông báo kịp thời về phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể mang tính điển hình để người dân chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước liên quan đến phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhất là đối với các lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, đầu tư, kinh doanh, không gian mạng, xuất khẩu lao động...

TAGS