Tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân xuất ngũ

P.V |

(QNO) - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 22 quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Thông tư nêu rõ, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 12.2021 đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định 142 và Quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ; quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ theo công thức: Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 1.2022 = mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 12.2021 x 1,074.

Mức trợ cấp hằng tháng của các đối tượng sau khi được điều chỉnh tăng thêm cụ thể như sau: từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng/tháng; từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm bằng 2.123.000 đồng/tháng; từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm bằng 2.217.000 đồng/tháng; từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm bằng 2.309.000 đồng/tháng; từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm bằng 2.400.000 đồng/tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16.5.2022.

TAGS