Tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tại Tây Giang

HIỀN THÚY |

(QNO) - Ngày 16.6, tại huyện Tây Giang, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021.

ãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo các phòng ban, LLVT, BĐBP, UBND các xã tham gia tập huấn diễn tập KVPT. Ảnh H.Thúy
Đại biểu tham dự tập huấn. Ảnh: H.THÚY

Đại biểu được trang bị những nội dung hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng và tác chiến phòng thủ; những vấn đề cơ bản trong xử lý tình huống A2; hướng dẫn soạn thảo văn kiện trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tác chiến phòng thủ… Qua đó nâng cao trình độ, kiến thức quân sự, quốc phòng - an ninh, công tác tham mưu trong trường hợp chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, làm cơ sở để chuẩn bị tốt các nội dung và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021.

TAGS