Tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam

VĂN VINH |

(QNO) - Tại TP.Hội An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. Tham gia tập huấn có gần 130 học viên là cán bộ và lực lượng công an, quân sự, biên phòng tại các địa phương Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên.

Đại tá Nguyễn Bá Hưng – Phó Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Nguyễn Bá Hưng - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu khai mạc tập huấn. Ảnh: VĂN VINH

Tại hội nghị, báo cáo viên của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã truyền đạt nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và các nghị định, thông tư liên quan. Sau lớp tập huấn, học viên về đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ công tác biên phòng; gắn việc triển khai Luật Biên phòng Việt Nam với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

đại biểu tham gia hội nghị tập huấn
Đại biểu tham gia tập huấn. Ảnh: VĂN VINH

Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 11.11.2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022 với 6 chương, 36 điều. Đây là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.

TAGS