Thăng Bình khai mạc diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ

TRUNG THỰC - GIANG BIÊN |

(QNO) - Chiều nay 6.6, tại xã Bình Phục, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Thăng Bình khai mạc diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022.

Bình Phục là địa phương đầu tiên của Thăng Bình tổ chức diễn tập, sau đó huyện sẽ đánh giá để tiếp tục triển khai diễn tập cho các địa phương còn lại. Theo kế hoạch của UBND huyện, UBND xã Bình Phục tổ chức thực hành diễn tập với 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang địa phương vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

Mục đích diễn tập nhằm nâng cao trình độ vận hành cơ chế của cả hệ thống chính trị trị từ xã đến thôn theo Nghị quyết 28 ngày 22.9.2008 của Bộ Chính trị để chủ động phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, sẵn sàng đối phó thắng lợi mọi tình huống xảy ra; nâng cao năng lực tham mưu trong lãnh đạo, chỉ huy hiệp đồng xử trí mọi tình huống xảy ra; nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang.

TAGS