Thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Quảng Nam

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tỉnh Quảng Nam.

Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban cùng 5 Phó Trưởng ban và các thành viên là lãnh đạo các sở, ban ngành, hội đoàn thể trong tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức thực hiện Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo công tác kiểm tra an toàn về PCCC và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC (4.10)” hằng năm.

Nghiên cứu, xây dựng các chủ trương, kế hoạch, giải pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất xây dựng các dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu công tác PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các biện pháp PCCC&CNCH. Xây dựng, củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC chuyên ngành. Thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ).

Đồng thời xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân tham gia PCCC, đề nghị khen thưởng những tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH.

TAGS