Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu hoàn thành khóa huấn luyện

THÀNH CÔNG - MINH TUẤN |

(QNO) - Chiều 26.8, Công an tỉnh bế giảng khóa huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu năm 2022.

bế giảng khóa huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu
Bế giảng khóa huấn luyện Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu. Ảnh: CÔNG TUẤN

Tham gia huấn luyện có 398 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ được quán triệt các văn bản liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân; quy trình công tác công an giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn; tập luyện đội hình cơ bản giải tán đám đông, thao tác sử dụng súng phóng lựu, quả nổ nghiệp vụ…

Kết thúc khóa huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ được đánh giá đạt yêu cầu, trong đó hơn 90% đạt khá, giỏi. Khóa huấn luyện tạo tiền đề để vận dụng linh hoạt trong công tác, chiến đấu, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm khi có yêu cầu.

Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu được Công an tỉnh thành lập nhằm đẩy mạnh thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, chủ động tăng cường lực lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cơ động, vũ trang chiến đấu.

TAGS