Triển khai công tác đặc xá năm 2022

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 20.7, UBND tỉnh ban hành Công văn 4715 về triển khai công tác đặc xá năm 2022.

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh thành lập Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá năm 2022 để chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác xét, đề nghị đặc xá đúng quy định; tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước; thực hiện các chế độ chính sách đối với người được đặc xá; chỉ đạo công tác tiếp nhận, đưa đón, bàn giao người được đặc xá theo đúng hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nắm chắc số lượng người được đặc xá về địa phương và hoàn cảnh cụ thể của họ để có kế hoạch tiếp nhận, quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện có hiệu quả Nghị định 49 ngày 17.4.2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp huyện hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức tiếp nhận, quản lý, tìm hiểu hoàn cảnh từng người được đặc xá trở về để giáo dục, giúp đỡ; tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể giới thiệu, vận động doanh nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm cho người được đặc xá ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

TAGS