Tuyển chọn 305 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân

XUÂN MAI |

(QNO) - Hội đồng khám sức khỏe Công an tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức phúc tra tiêu chuẩn sức khỏe đối với công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Tổ chức phúc tra sức khỏe đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023
Phúc tra sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023. Ảnh: XUÂN MAI

Sau khi công an cấp huyện thực hiện việc thẩm tra, xác minh lý lịch, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức của công dân theo quy định, Hội đồng khám sức khỏe Công an tỉnh tổ chức phúc tra, đánh giá sức khỏe của công dân theo quy định tại Thông tư 45 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Công tác phúc tra sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023 được tổ chức nghiêm túc, khách quan, đảm bảo phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”. Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ tiêu tuyển quân năm 2023, Công an tỉnh Quảng Nam tuyển chọn 305 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

TAGS