Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

TUẤN ANH |

(QNO) - Chiều 15.12, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022.

Trao Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 của Bộ Tư lệnh Quân khu 5.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao Cờ thi đua của Quân khu 5 cho các tập thể. Ảnh: TUẤN ANH

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tiếp tục được xây dựng, tăng cường. Chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên rõ rệt; gắn nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng các công trình chiến đấu, thao trường huấn luyện, xây dựng, nâng cấp nhà làm việc cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã… Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở.

Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, giữ vững mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông (Lào)…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức toàn dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu tập trung xây dựng lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh toàn diện, nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp tỉnh, diễn tập khu vực phòng thủ các huyện, thị xã, thành phố.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Lê Trí Thanh trao Kỷ niệm chương và Huy chương Quân kỳ Quyết thắng cho 3 cá nhân có thành tích trong xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 cho 3 tập thể...

TAGS