Xử lý nghiêm trường hợp không triển khai đầy đủ chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy

T.CÔNG |

(QNO) - Trước diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ, UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu tăng cường phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

UBND tỉnh yêu cầu tập trung quyết liệt, hiệu quả công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Ảnh: Diễn tập PCCC ở cơ sở
Diễn tập PCCC ở cơ sở. Ảnh: T.C

UBND tỉnh đánh giá, thời gian qua nhiều sở, ban ngành, địa phương triển khai Chỉ thị số 01 ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ (CNCH) còn chậm, không đáp ứng yêu cầu tiến độ theo quy định.

Công văn lần này nhằm tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, nhà để ở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, không để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đồng thời, phục vụ việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai, phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”; tuyên truyền, vận động hộ gia đình tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” theo đối tượng, tiêu chí hướng dẫn của Bộ Công an.

Các sở, ngành, hội đoàn thể và chính quyền vận động 100% hộ gia đình có nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh từ 2 tầng trở lên mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2; đồng thời vận động, hướng dẫn các hộ này trang bị phương tiện cảnh báo cháy sớm.

Công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH được chú trọng, đảm bảo đến ngày 15/12/2023, 100% hộ gia đình có nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh phải có ít nhất 1 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh thường xuyên tuyên truyền, vận động trong nhân dân và hướng dẫn UBND các cấp để thực hiện hiệu quả việc huy động các nguồn lực, xã hội hóa việc mua sắm bình chữa cháy để trang cấp cho các hộ gia đình khó khăn, hộ nghèo. Chỉ đạo công an các địa phương tham mưu UBND các cấp tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, điểm chữa cháy công cộng.

UBND tỉnh đề nghị tăng cường xã hội hóa để đảm bảo các gia đình đều có bình chữa cháy.
UBND tỉnh đề nghị tăng cường xã hội hóa để đảm bảo các gia đình đều có bình chữa cháy. Ảnh: T.C

Sở TT-TT, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam được giao chủ trì, phối hợp Công an tỉnh tăng cường xây dựng, đăng tải phóng sự, tin, bài tuyên truyền về PCCC và CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng ứng dụng của mạng internet (zalo, facebook...).

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan Chỉ thị số 01 ở cơ sở theo phạm vi thẩm quyền; bố trí nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

Công văn cũng yêu cầu gắn trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong thực hiện các mặt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ đó kiểm điểm, xử lý nghiêm túc đối với trường hợp không triển khai đầy đủ các nội dung hướng dẫn, chỉ đạo về PCCC và CNCH của cơ quan cấp trên, buông lỏng hoặc thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước về PCCC.

Đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nếu để xảy ra cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của Nhà nước, nhân dân thuộc thẩm quyền quản lý do thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện.

TAGS