Quy định về chuẩn trình độ để quy hoạch, bổ nhiệm đối với cán bộ sinh sau năm 1975: Nhiều địa phương kêu khó

HÀN GIANG 22/12/2017 09:09

Ngày 12.8.2016, Tỉnh ủy (khóa XXI) ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Trong nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết 04, Tỉnh ủy chủ trương “cán bộ, công chức, viên chức sinh sau năm 1975 yêu cầu phải tốt nghiệp đại học chuyên môn hệ chính quy hoặc có trình độ sau đại học” mới được đưa vào diện quy hoạch, bổ nhiệm lần đầu.

Đội ngũ cán bộ Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016 của tỉnh góp phần “gỡ khó” cho công tác cán bộ tại cơ sở. Ảnh: HÀN GIANG
Đội ngũ cán bộ Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016 của tỉnh góp phần “gỡ khó” cho công tác cán bộ tại cơ sở. Ảnh: HÀN GIANG

Thừa nhận chủ trương trên là đúng đắn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ, tuy nhiên nhiều địa phương cũng cho rằng trong thực tế sẽ khó thực hiện vì trình độ đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Đây cũng là lý do dẫn đến tình trạng cán bộ sinh sau năm 1975 có bằng đại học không chính quy “đổ xô” đi học thạc sĩ như Báo Quảng Nam từng phản ánh.

Nhiều địa phương kêu khó

Theo ông Phạm Văn Đốc - Bí thư Huyện ủy Tiên Phước, thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức của huyện hiện nay khó đáp ứng được quy định của Nghị quyết 04 về công tác cán bộ - quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu, nhất là đối với nhân sự sinh sau năm 1975. Vì hiện nay số lượng cán bộ, công chức sinh sau năm 1975 đương chức hay dự nguồn các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2020 kể cả ở huyện và xã đều chiếm tỷ lệ khá lớn. Ông Đốc cho biết, quy hoạch cán bộ cấp ủy huyện giai đoạn 2020-2025 có 67 người với 57 trường hợp sinh sau năm 1975 thì đã có 32 người trình độ đại học tại chức. Trong khi đó, quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy có 21 người với 20 trường hợp sinh sau năm 1975 thì có 10 người trình độ đại học tại chức. Đối với các chức danh trưởng - phó phòng và tương đương, trong tổng số 167 trường hợp có 148 cán bộ sau năm 1975 với 72 trường hợp trình độ đại học tại chức. Ở cấp xã, Tiên Phước có 325 cán bộ, công chức, trong số 253 người sinh sau năm 1975 có đến 209 trường hợp trình độ đại học tại chức... Với thực trạng đội ngũ cán bộ như vậy, ông Phạm Văn Đốc cho rằng, chủ trương bổ nhiệm cán bộ sinh sau năm 1975 phải đảm bảo điều kiện tốt nghiệp đại học hệ chính quy vẫn tiếp tục thực hiện, nhưng đề nghị Tỉnh ủy xem xét gia hạn thời gian thực hiện vào các nhiệm kỳ 2020-2025 hoặc 2025-2030 đối với cán bộ quy hoạch dự nguồn các chức danh lãnh đạo ở cấp xã và các phòng ban ở huyện, cấp ủy huyện. Riêng đối với các chức danh chủ chốt huyện và các sở ban ngành do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì thực hiện đúng chủ trương trên. “Nếu được Tỉnh ủy thống nhất sẽ giải quyết được hai cái khó từ cơ sở, đó là xóa được áp lực trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ trong lúc cán bộ trình độ đại học chính quy có tỷ lệ rất thấp. Đồng thời không còn tạo sức ép dẫn đến cán bộ phải đua nhau đi học thạc sĩ như hiện nay vừa gây tốn kém vừa ảnh hưởng lớn đến công việc của cơ quan”.

Chia sẻ “cái khó” ở địa phương mình, ông Trình Minh Đức - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Tam Kỳ cho rằng, việc thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy gặp nhiều khó khăn cho cấp xã, phường và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong việc bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử lần đầu khi quy định cán bộ sinh sau năm 1975 phải có trình độ đại học chính quy, bởi đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hiện nay chủ yếu có trình độ đại học tại chức. Tương tự, từ thực tiễn của địa phương, ông Đinh Văn Hươm - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang đề nghị: “Việc đề bạt, bổ nhiệm, bố trí nhân sự sinh sau năm 1975 nên áp dụng đối với cấp huyện trở lên; còn đối với cấp xã cần có cơ chế riêng phù hợp, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, để huyện thuận tiện trong việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ cơ sở”.

Tăng cường đào tạo,bồi dưỡng cán bộ

Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XXI) về công tác cán bộ xác định, ở nhiệm kỳ 2015-2020 toàn tỉnh tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy. Tinh thần Nghị quyết 04 được các cấp ngành nhận thức sâu sắc và được Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện quyết liệt và cũng đã đạt được một số kết quả bước đầu, như: sắp xếp lại một số ban quản lý, sáp nhập một số cơ quan đầu mối trung gian cho phù hợp; đội ngũ cán bộ từng bước được rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn công tác.

Đánh giá về các kết quả đạt được sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04, ông Lê Văn Dũng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhìn nhận, quá trình thực hiện còn có vướng mắc, khó khăn khi quy định đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu đối với cán bộ là những người sinh sau năm 1975 phải đạt trình độ đại học hệ chính quy trở lên hoặc sau đại học. Ông Lê Văn Dũng cho rằng, vấn đề này sẽ được xem xét thật kỹ lưỡng, chặt chẽ, bởi trong thực tiễn hiện nay ở cấp huyện, nhất là cấp xã có đội ngũ cán bộ sinh sau năm 1975 trình độ đại học không chính quy chiếm tỷ lệ khá cao, có nơi chiếm đến 70 - 80%. “Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nhìn nhận và sẽ xin ý kiến của Tỉnh ủy có thể “nới” quy định này ra đến năm 2025 mới thực hiện đối với các chức danh ở xã như bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND. Theo đó, những cán bộ sinh sau năm 1975 có trình độ đại học không chính quy có thể xem xét đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức danh trên, cùng với việc tiếp tục chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận cho cấp xã. Còn ở các cấp, các ngành khác, Tỉnh ủy chỉ đạo là phải kiên quyết thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết 04 để xây dựng chiến lược cán bộ trong thời gian đến được tốt hơn”.

Liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XXI) về công tác cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang cho rằng các đơn vị, địa phương cần quyết liệt hơn nữa, càng khó thì phải càng quyết tâm với bước đi phù hợp, nếu không sẽ chỉ giải quyết được vấn đề ở trước mắt nhưng về lâu dài vẫn sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Từ năm 2018, trong quá trình bổ sung quy hoạch hằng năm, các địa phương phải chọn cán bộ ưu tú trong quy hoạch để đưa đi đào tạo, bồi dưỡng. Những cán bộ chiều hướng phát triển tốt, có năng lực thật sự thì cần giao thêm nhiệm vụ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện, hoàn thiện về mọi mặt để được bổ sung vào quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ tiếp theo. Trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương phải tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

HÀN GIANG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quy định về chuẩn trình độ để quy hoạch, bổ nhiệm đối với cán bộ sinh sau năm 1975: Nhiều địa phương kêu khó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO