Sẽ trình HĐND tỉnh thông qua nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù

Trịnh Dũng 21/11/2023 20:00

(QNO) - Chiều nay 21/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra, giám sát hai tờ trình về nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù trên địa bàn Quảng Nam do Sở Thông tin - Truyền thông và Sở Tài chính chủ trì soạn thảo. 

Cuộc họp thẩm tra đề án về nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù
Cuộc họp thẩm tra đề án về nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù. Ảnh: T.D

Sở Thông tin - Truyền thông đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điều 3, Nghị quyết số 04, ngày 21/3/2023 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1 - dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Theo dự thảo này, sẽ tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã và  hỗ trợ duy trì vận hành, cung cấp dịch vụ thông tin công cộng, phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (xã khu vực III), xã đảo. Mức chi tối đa cho việc thiết lập đài truyền thanh mới, tối đa 345 triệu đồng/đài; nâng cấp, chuyển đổi công nghệ tối đa 241,5 triệu đồng/đài. Tổng kinh phí đầu tư cho 45 đài sẽ chuyển đổi hoặc nâng cấp trong 2 năm 2024 - 2025 hơn 10,8 tỷ đồng.

Mức chi cho việc hỗ trợ duy trì vận hành, cung cấp dịch vụ thông tin công cộng, phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân (17 điểm), tối đa không quá 13,824 triệu đồng/điểm/năm. Tổng kinh phí khoảng 235 triệu đồng/năm.

Ông Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông giải trình việc sửa đổi, bổ sung điều 3, Nghị quyết về nội dung, mức chi nhiệm vụ đặc thù Giảm nghèo về thông tin
Ông Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông giải trình việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 về nội dung, mức chi nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin

Sở Tài chính yêu cầu thẩm định dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, tờ trình và đề án của UBND tỉnh về việc quy định nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách nhà nước để thực hiện một số nhiệm vụ chi đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025.

Theo dự thảo đề án, nghị quyết này sẽ chi hỗ trợ người đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia học xóa mù chữ. Hỗ trợ phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn, thực hiện các đề án/kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển, phát triển, nhân rộng các mô hình phân loại chất thải tại nguồn phái sinh, tái chế, tái sử dụng các loại chất thải theo nguyên lý tuần hoàn, xây dựng cộng đồng dân cư không rác thải nhựa.

Giám đốc Sở Tài chính Đặng Phong giải trình về quy định nội dung và mức hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025
Giám đốc Sở Tài chính Đặng Phong giải trình về quy định nội dung và mức hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025.

Dự thảo còn có nội dung hỗ trợ xây dựng, nhân rộng các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn; chuyển đổi số, hướng đến nông thôn mới thông minh; triển khai phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 2017 - 2025 và hỗ trợ chi vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam, thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh phát biểu tại phiên giám sát
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh phát biểu tại phiên họp.

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, các sở cần bám các quy định để xây dựng đề án. Quan trọng nhất là cần xem xét khả năng cân đối nguồn lực để thực hiện các đề án. Các sở cần hoàn chỉnh đề án, báo cáo Thường trực HĐND xem xét, quyết định và trình thông qua nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp đến.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sẽ trình HĐND tỉnh thông qua nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO