Tài chính - Thị trường

Số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn tiếp tục gia tăng

TÂM CA 29/05/2024 14:51

(QNO) - Theo UBND tỉnh, ước thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 đạt 10.237 tỷ đồng (đạt 43% dự toán), bao gồm: thu nội địa đạt 43% (8.612 tỷ đồng) và thu cân đối từ xuất nhập khẩu đạt 46% (1.596 tỷ đồng).

Tổng chi ngân sách khoảng 9.519 tỷ đồng (đạt 34% dự toán), gồm: chi đầu tư phát triển đạt 94% (4.588 tỷ đồng) và chi thường xuyên đạt 35% (4.897 tỷ đồng).

Ước đến cuối tháng 5/2024, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 90.902 tỷ đồng (tăng 2% so đầu tháng và tăng 6,55% so đầu năm). Dư nợ cho vay đạt 109.867 tỷ đồng (tăng 1,6% so đầu tháng và tăng 2,83% so đầu năm). Tổng nợ xấu khoảng 2.000 tỷ đồng, chiếm 1,82%/tổng dư nợ, giảm 52,5% so tháng trước.

Theo một thống kê khác, số lượng doanh nghiệp mới gia nhập thị trường bằng 100% so với cùng kỳ năm trước (152 doanh nghiệp). Tuy nhiên, số vốn đăng ký thành lập mới chỉ khoảng 569 tỷ đồng, giảm 44,4% so cùng kỳ. Theo tính toán, vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới chỉ đạt 3,7 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với vốn bình quân của một doanh nghiệp thành lập cùng kỳ 2023 (đạt 6,7 tỷ đồng).

Số doanh nghiệp tái gia nhập thị trường tăng 24,5% (188 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm trước, góp phần đưa số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng 12,2% (340 doanh nghiệp). Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn tiếp tục gia tăng 14,2% so cùng kỳ năm 2023 (619 doanh nghiệp).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn tiếp tục gia tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO