Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2015

XUÂN NGHĨA 19/01/2015 08:36

Cuối tuần qua, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2015 và khen thưởng điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2010 - 2014.

Một số nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đạt kết quả như hoàn thành tốt nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp. Trong đó, chất lượng công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật và rà soát hệ thống hóa văn bản được thường xuyên kiểm tra. Công tác hộ tịch công chứng, chứng thực, bán đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý được chú trọng, từng bước đem lại hiệu quả. Tổ chức bộ máy và cán bộ tư pháp được các địa phương củng cố, kiện toàn. Điểm mới là công tác đột phá cải cách thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh gắn với cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký hộ khẩu cho trẻ em được triển khai đạt kết quả tại một số địa phương. Các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đã chú trọng đến việc đánh giá tác động của văn bản…

Với những thành tích trong triển khai thực hiện công tác tư pháp, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc từ 2010 - 2014 và tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.

XUÂN NGHĨA

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2015
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO