Chính quyền - đoàn thể

Sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ phù hợp cho lực lượng trực chốt kiểm soát dịch COVID-19

H.QUANG 29/03/2024 07:30

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra thiếu sót trong quá trình tổng hợp số liệu, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của lực lượng tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về số lượng, danh sách đối tượng, số liệu báo cáo thực tế của cơ quan, đơn vị mình.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh và các quy định liên quan, tham mưu UBND tỉnh dự thảo báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung trên; tổng hợp, rà soát toàn bộ các chi phí còn lại đã chi phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 (không để xảy ra trường hợp thiếu sót sau này).

Được biết, qua xem xét công văn của UBND tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19, Thường trực HĐND tỉnh cho rằng căn cứ quy định pháp luật hiện hành, nội dung đề nghị hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại công văn của UBND tỉnh không thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh (do Nghị quyết số 268 ngày 6/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hết hiệu lực).

Đồng thời căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 80 ngày 9/1/2023 của Quốc hội, việc thanh toán và quyết toán khoản kinh phí này chỉ được thực hiện đến hết niên độ ngân sách năm 2023.

Tuy nhiên, Thường trực HĐND tỉnh xét thấy việc hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 không thuộc tuyến biên giới là phù hợp tình hình thực tế.

Do vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.

Trong đó, lưu ý tổng hợp rà soát toàn bộ các chi phí còn lại đã chi phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19; đồng thời đề xuất sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và thẩm quyền của UBND tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ phù hợp cho lực lượng trực chốt kiểm soát dịch COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO