Xuất bản sách "Những hạt mầm tài năng"

CHÂU NỮ |

Ghi dấu hành trình 10 năm (2010 - 2020) trao thưởng Quỹ Ươm mầm tài năng đất Quảng,  tháng 8.2020, Báo Quảng Nam xuất bản tập sách “Những hạt mầm tài năng”.

 

Sách dày hơn 140 trang, tập hợp gần 50 bài viết - đã đăng trên báo Quảng Nam - về những gương mặt tài năng qua từng năm trao thưởng, trong số gần 200 gương mặt xuất sắc trên nhiều lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục - thể thao, văn hóa - nghệ thuật... Cạnh đó là bài viết tri ân những tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ đã đóng góp cho sự ra đời và duy trì trao thưởng hằng năm của Quỹ Ươm mầm tài năng đất Quảng.

Trong quá trình tập hợp bài viết, Báo Quảng Nam đã liên hệ với những gương mặt tài năng và vui mừng khi biết, hầu hết hạt mầm ngày ấy, nay đã lên xanh, đóng góp bóng mát cho đời theo cách riêng của mình. Như lời giới thiệu, quyển sách “Những hạt mầm tài năng đất Quảng” ra đời với ý nghĩa trong trẻo là tạo thêm niềm hứng khởi để nhiều hạt giống trở thành cây xanh...