A/H5N8

Quyết liệt ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H5N8 xâm nhiễm vào địa bàn Quảng Nam

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Hôm nay 8.7, UBND tỉnh ban hành Công văn 4179 yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H5N8 xâm nhiễm vào địa bàn Quảng Nam.