áo khoác

Hơn 1,1 tỷ đồng viện trợ 1.987 áo khoác cho người dân Phú Ninh, Tiên Phước

TÙNG CHI |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt khoản viện trợ 1.987 áo khoác do Tổ chức Children’s Hope In Action (CHIA) tài trợ cho người dân Phú Ninh, Tiên Phước.