ba kích tím

Làm giàu từ trồng ba kích tím kết hợp chăn nuôi

HIỀN THÚY |

(QNO) - Thanh niên Cơlâu Thái Ngọc (SN 1992, thôn Pơ’ning, xã Lăng, Tây Giang) là tấm gương sáng trong lao động sản xuất tại địa phương với mô hình trồng ba kích tím kết hợp chăn nuôi.