Ban Chỉ đạo 35

Thanh Hóa và Quảng Nam trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 24/8, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa có cuộc làm việc, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu trang phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” tại Quảng Nam. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc làm việc với đoàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực, viết bài đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc

N.ĐOAN |

(QNO) - Tiếp tục chỉ đạo tăng cường các hoạt động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội là nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chỉ đạo 35 tỉnh nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm diễn ra sáng nay 21/7.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 với tỉnh Lào Cai

KHÁNH LINH |

(QNO) – Chiều 28.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam có buổi làm việc với đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai đến tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam.