bán hàng du lịch

Thiết lập liên minh bán hàng du lịch

VĨNH LỘC |

(QNO) - Đàm phán thu mua các voucher phòng khách sạn với giá tốt tạo quỹ phòng dự phòng, giúp doanh nghiệp chủ động được số lượng phòng trong những thời điểm cao điểm… là những nội dung đáng quan tâm tại hội thảo “Liên minh bán hàng - Sẵn sàng tốc chiến” diễn ra ngày 23.6 tại TP.Đà Nẵng.